CC, Energiminister Ibrahim Baylan (Kaiketsu)

Statligt stöd för villabatterier!

Skrivet av Niklas den 17 oktober, 2016

Ett nytt statligt bidrag införs till privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el.

Den 29 September beslutade regeringen om ett nytt stödsystem för energilagring. Ett riktigt bra stöd också även om totalsumman av pengar inte är gigantisk.

− Vi vill öka enskilda kunders möjlighet att lagra sin egenproducerade el och att de därmed ska kunna utnyttja sina elproduktionsanläggningar bättre, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

Kraven som ställs på systemet som bidraget ska kunna gå till är att det ska vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Man kan alltså inte söka detta bidrag om man enbart vill ha batterier, men saknar elproduktion. Bidrag får ges med högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. Det tycker jag är ett generöst bidrag och något som gör att batterier blir tillgänga för många fler. Om vi antar att en Tesla Powerwall kostar 30 000 kr, så kan man nu efter bidrag få den för 12 000 kr.

Länsstyrelserna ska pröva frågor om bidrag. Förordningen träder i kraft den 15 november 2016. Bidraget är tidsbegränsat och får endast ges till åtgärder som påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och slutförts senast den 31 december 2019.

Regeringen avsatte 175 miljoner kronor för energilagring i budgetpropositionen för 2016. Det beloppet ska både användas till energilagringsstödet för privatpersoner och till Energimyndighetens insatser inom energilagning.

Länkar:

  • http://www.regeringen.se/artiklar/2016/09/regelandringar-beslutade-den-29-september-2016/
  • http://www.nyteknik.se/energi/beslut-staten-ger-bidrag-till-hembatterier-6792119
  • http://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2016/oktober/Sa-mycket-bidrag-far-hembatterier/